Civilní studium na Univerzitě obrany


 

U nás můžeš studovat i civilní obory!Studuješ zajímavé a netradiční obory na vojenské univerzitě a vlastně nemáš nic společného s armádou. I když taky okoukáš řadu vojenských zkušeností, které můžeš někdy v životě potřebovat.

Proč studovat na Univerzitě obrany?

Obory, které jinde nemají

Zbraně, bojová vozidla, radiolokace a další jsou obory, jejichž studium ti nenabídne žádná jiná vysoká škola. O specialisty v těchto oborech je velký zájem v civilu!

Nadstandardní jazykové vzdělání

Výuka jazyků po celou dobu studia.

Sport

Kromě výuky tělocviku máš k dispozici spoustu sportovních aktivit, které na jiných školách nenajdeš.

Žádný závazek k armádě

Jako student civilního oboru nemáš po dokončení studia na rozdíl od vojáků žádné závazky k armádě.

Co studovat na Univerzitě obrany?

fvl_znacka.png, 51kB

Bakalářské prezenční studium

Studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost se skládá ze zkoušky studijních předpokladů.

Magisterské navazující prezenční studium

Studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Technologie pro obranu a bezpečnost se skládá z testu z odborného základu studijního oboru v rozsahu bakalářského studia.Magisterské prezenční studium

Studijní program Kybernetická bezpečnost

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do magisterského studijního programu Kybernetická bezpečnost se skládá ze zkoušky studijních předpokladů.fvl_znacka.png, 51kB

Bakalářské prezenční a kombinované studium

Studijní program Bezpečnost a obrana

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do bakalářského studijního programu Bezpečnost a obrana se skládá ze zkoušky studijních předpokladů a testu z anglického jazyka.Jak se dostat na Univerzitu obrany?

Test studijních předpokladů

Přijímačky jsou prováděny formou testu studijních předpokladů.
Nejvyšší počet bodů, který můžeš dosáhnout, je 60.

 

Více informací o přijímačkách:


Bakalářské studium   Magisterské studium   Magisterské navazující studium

Přijď se na nás podívat!

Přijď za námi do Brna na některý z Dnů otevřených dveří, které pořádáme společně s Fakultou vojenského leadershipu v Brně v kasárnách Šumavská.

Termíny Dnů otevřených dveří

6. prosince 2018

24. ledna 2019

7. února 2019

7. března 2019

4. dubna 2019

Kde nás najdeš?

insta.png  fb.png, 9,5kB  tw.png, 4,7kB  yt.png, 9,2kB

Fakulta vojenských technologií

Kounicova 65

662 10 Brno

Oddělení marketingu

tel.: 973 443 448

E-mail: jdunaunob@unob.cz

© 2017 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno