Civilní studium na Univerzitě obrany


 

U nás můžeš studovat i civilní obory!Studuješ zajímavé a netradiční obory na vojenské univerzitě a vlastně nemáš nic společného s armádou. I když taky okoukáš řadu vojenských zkušeností, které můžeš někdy v životě potřebovat.

Proč studovat na Univerzitě obrany?

Obory, které jinde nemají

Zbraně, bojová vozidla, radiolokace a další jsou obory, jejichž studium ti nenabídne žádná jiná vysoká škola. O specialisty v těchto oborech je velký zájem v civilu!

Nadstandardní jazykové vzdělání

Výuka jazyků po celou dobu studia.

Sport

Kromě výuky tělocviku máš k dispozici spoustu sportovních aktivit, které na jiných školách nenajdeš.

Žádný závazek k armádě

Jako student civilního oboru nemáš po dokončení studia na rozdíl od vojáků žádné závazky k armádě.

Co studovat na Univerzitě obrany?

fvl_znacka.png, 51kB

Bakalářské prezenční studiumOtevření následujících studijních programů je závislé na průběhu akreditačního řízení. O průběhu akreditačního řízení budeme informovat na našich webových stránkách. Zájemci o připravované studijní programy se mohou registrovat zde a po získání akreditace budou informováni o otevření e-přihlášky a podmínkách přijímacího řízení.

Studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost - elektrotechnické

pvo.jpg, 32kB

Obor Vojenská radiotechnika

pvo.jpg, 32kB

Obor Letecké elektrotechnické systémy

Studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní

pvo.jpg, 32kB

Obor Technologie pro ochranu majetku a osob

pvo.jpg, 32kB

Obor Letecká technika

pvo.jpg, 32kB

Obor Zbraně a munice

Studijní program Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost

pvo.jpg, 32kB

(studuje se přímo tento studijní program, který nemá podobory)

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá z Testu studijních předpokladů.

Magisterské navazující prezenční studium

Otevření následujících studijních programů je závislé na průběhu akreditačního řízení. O průběhu akreditačního řízení budeme informovat na našich webových stránkách. Zájemci o připravované studijní programy se mohou registrovat zde a po získání akreditace budou informováni o otevření e-přihlášky a podmínkách přijímacího řízení.

Studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost - elektrotechnické

pvo.jpg, 32kB

Obor Vojenská radiotechnika

pvo.jpg, 32kB

Obor Avionické systémy

pvo.jpg, 32kB

Obor Letecké radionavigační systémy

Studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost - strojní

pvo.jpg, 32kB

Obor Technologie pro ochranu majetku a osob

pvo.jpg, 32kB

Obor Letecká technika

pvo.jpg, 32kB

Obor Zbraně a munice

Studijní program Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost

pvo.jpg, 32kB

(studuje se přímo tento studijní program, který nemá podobory)

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do navazujících magisterských studijních programů se skládá z testu z odborného základu studijního oboru v rozsahu bakalářského studia.Magisterské prezenční studium

Studijní program Kybernetická bezpečnost

spojovaci.jpg, 32kB

Kybernetická bezpečnost

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do magisterského studijního programu Kybernetická bezpečnost se skládá z Testu studijních předpokladů.fvl_znacka.png, 51kB

Bakalářské prezenční a kombinované studium

Studijní program Bezpečnost a obrana

pvo.jpg, 32kB

Bezpečnost a obrana

Magisterské navazující studium

Otevření následujícího studijního programu je závislé na průběhu akreditačního řízení. O průběhu akreditačního řízení budeme informovat na našich webových stránkách. Zájemci o připravované studijní programy se mohou registrovat zde a po získání akreditace budou informováni o otevření e-přihlášky a podmínkách přijímacího řízení.

Studijní program Bezpečnost a obrana

pvo.jpg, 32kB

Bezpečnost a obrana

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu se skládá z testu z odborného základu studijního oboru v rozsahu bakalářského studia.Jak se dostat na Univerzitu obrany?

Test studijních předpokladů

Přijímačky jsou prováděny formou testu studijních předpokladů.
Nejvyšší počet bodů, který můžeš dosáhnout, je 60.

 

Více informací o přijímačkách:


Bakalářské studium   Magisterské studium   Magisterské navazující studium

Přijď se na nás podívat!

Přijď za námi do Brna na některý z Dnů otevřených dveří, které pořádáme za normálních okolností v Brně v kasárnách Šumavská. Sleduj však naše webové stránky, kam dáváme aktuální informace o prezenčním konání Dnů otevřených dveří ve vztahu k pandemické situaci!

Termíny Dnů otevřených dveří

7. listopadu 2020 (online forma)

3. prosince 2020 (online forma)

14. ledna 2021 (pravděpodobně online forma – sledujte náš web)

4. března 2021

Kde nás najdeš?

insta.png  fb.png, 9,5kB  tw.png, 4,7kB  yt.png, 9,2kB

Fakulta vojenských technologií

Kounicova 65

662 10 Brno

Oddělení marketingu

tel.: 973 443 448

E-mail: jdunaunob@unob.cz

© 2017 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno