Cítíš se jako leader? Chceš se stát velitelem? Zajímá tě armádní logistika?
Fakulta vojenského leadershipu je pro tebe jasná volba!

Fakulta vojenského leadershipu je TVOJE správná volba. Špičkoví učitelé, nejnovější poznatky z armády a vojenství, akční výcvik, výborné zázemí pro studium a volnočasové aktivity.

Jak se dostat na Fakultu vojenského leadershipu?

 

Informace o přijímačkách na webu UO

 

Test studijních předpokladů

Test je rozčleněn do tří bloků; první blok je věnován numerickému myšlení a logice, druhý blok obsahuje otázky na prostorovou představivost a symbolické myšlení a poslední blok pokrývá základní matematické dovednosti. Doba trvání testu je 60 minut. Test studijních předpokladů (TSP) se koná písemnou formou. Výsledek testu studijních předpokladů je hodnocen v rozmezí 0 až 60 bodů. Pro splnění je zapotřebí dosáhnout min. 10 bodů.

Test z anglického jazyka

Testem z anglického jazyka se prověřuje dovednost čtení s porozuměním, znalost slovní zásoby, gramatiky a dovednost poslechu s porozuměním. Obtížnost testu je na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR/CEF), případně podle normy NATO STANAG 6001 SLP 1+ - 2 (Standardized Language Profile). Dovednost poslechu s porozuměním je zpravidla testována v místnosti vybavené sluchátkovým rozvodem a samotný test poslechu s porozuměním je koncipován jako test s výběrem možností (multiple choice), tzn. u všech úloh uchazeč vybírá jednu z variant odpovědí. Všechny texty (krátké texty, dialogy nebo monology) uslyší uchazeč dvakrát po sobě. Doba trvání testu je 60 minut. Test z anglického jazyka (AJ) se koná písemnou formou. Test znalosti anglického jazyka je hodnocen v rozmezí 0 až 50 bodů, přičemž 30 bodů je možné získat za dovednost čtení s porozuměním, znalost slovní zásoby a gramatiky a 20 bodů za dovednost poslech s porozuměním. Pro splnění testu je zapotřebí dosáhnout min. 10 bodů.

Fyzické ověření tělesné zdatnosti

Fyzické ověření tělesné zdatnosti se skládá ze dvou disciplín - sed-leh za minutu a dvanáctiminutový běh. Výsledek každé disciplíny je hodnocen v rozmezí 0 až 25 bodů. Pro splnění podm​ínek musíš dosáhnout minimálně 1 bod z každé disciplíny.

Chceš se stát důstojníkem, velitelem, leadrem?

Fakulta vojenského leadershipu je TVOJE správná volba. Špičkoví učitelé, nejnovější poznatky z armády a vojenství, akční výcvik, výborné zázemí pro studium a volnočasové aktivity.

 

Specializace na FVL

Studijní program Řízení a použití ozbrojených sil

 

Staneš se důstojníkem, leaderem, velitelem. Získáš znalosti a dovednosti potřebné pro řízení bojové činnosti, vedení lidí a organizaci boje.


Specializace studijního programu

Velitel mechanizovaných a tankových jednotek

pvo.jpg, 32kB

Je úroveň tvé fyzické zdatnosti na vysoké úrovni? Jsi psychicky odolný a umíš se rychle rozhodovat? Je pro Tebe ideální volbou Velitel mechanizovaných a tankových jednotek. Naučíš se, jak vycvičit vlastní jednotku, naplánovat různé typy operací, vést a řídit boj. Získáš komplexní znalosti a dovednosti k tomu, aby ses mohl přímo účastnit obrany území České republiky nebo plnění úkolů v zahraničních operacích. Již v rámci studia Tě čeká řada zajímavých kurzů, stáží a cvičení.
Po studiu budeš působit jako velitel bojové jednotky o velikosti přibližně 30 vojáků na bojové technice v některé z posádek 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa" nebo 7. mechanizované brigády „Dukelské". Po načerpání zkušeností i dalšího vzdělání získáš předpoklady velet větším vojenským celkům.

Velitel průzkumných jednotek

pvo.jpg, 32kB

Jsi schopen stát se součástí nejlepších jednotek naší armády? Jsi odhodlaný pracovat v malém týmu pod vlivem nepřízně okolí a počasí? V této specializaci se setkáš s aktivitami, které jsou pro průzkumné jednotky nepostradatelné ke splnění nesnadných úkolů. Naučíš se pracovat samostatně, pod nátlakem, v cizím prostředí a zařadíš se do společnosti specialistů provádějících rozmanitý, ale náročný výcvik s moderními technologiemi. Jako velitel průzkumných jednotek si osvojíš taktiku malých jednotek, její použití a budeš schopen velet průzkumné skupině, četě.
Po absolvování studia se můžeš zařadit mezi komunitu průzkumných jednotek u 102. průzkumného praporu, 43. výsadkového pluku nebo průzkumných čet mechanizovaných brigád. Jako velitel průzkumných jednotek budeš podporovat velitele v jeho rozhodovacím procesu.

Velitel dělostřeleckých jednotek

pvo.jpg, 32kB

Chceš být tou nejspolehlivější oporou pro své spolubojovníky v první linii? Díky dělům, a tvému přesnému míření se staneš noční můrou nepřítele. Vždyť dělostřelectvo je od nepaměti považováno za Boha války. U této specializace se dostaneš do kontaktů s moderní technikou a naučíš se, jak funguje. Budeš studovat vše, co souvisí s dělostřelbou, jak zjistit údaje o cíli, jak zpracovat podklady pro střelbu děl a jak zabezpečit aby použití děl bylo co nejúčinnější. Jako velitel dělostřeleckých jednotek budeš na bojišti nepostradatelný.
Po absolvování školy najdeš uplatnění ve velitelských funkcích u minometných jednotek, které jsou dnes součástí mechanizovaných praporů nebo přímo u samohybného dělostřelectva 13. dělostřeleckého pluku.

Velitel ženijních jednotek

pvo.jpg, 32kB

Zajímají Tě výbušniny a těžká technika? Jako ženista se můžeš podílet na stavbě mostů, zákopů nebo kladení minových polí. Naučíš se pracovat s výbušninami, a když budeš pracovitý, je tato specializace nejlepší cestou k pyrotechnikům. Naučíš se jak překonávat překážky, opravovat cesty, klást miny a zřizovat další zátarasy, budovat opevňovací objekty, maskovat techniku. Dozvíš se, jak funguje a k čemu se používá ženijní technika. Stane se z Tebe velitel ženijních jednotek, který povede výcvik svých podřízených nebo se můžeš stát i ženijním důstojníkem štábu, který bude řešit ženijní práce v komplexu.
Po absolvování školy dostaneš šanci nastoupit k ženijnímu praporu do Olomouce nebo Bechyně, ale jsou i jiná ženijní místa u mechanizovaných útvarů v Čechách i na Moravě. V zahraničních misích pak můžeš být příslušníkem nebo dokonce velitelem EOD týmu (odborné skupiny pyrotechniků), nebo také řídit budování základny či stavbu mostu.

Velitel chemických jednotek

pvo.jpg, 32kB

Vojenská chemie, to je obor, který oslavil již stoletou tradici v naší armádě. Jeho kvalitu dokládá četnost zahraničních nasazení jednotek chemického vojska nebo úspěchy svých příslušníků doma i v zahraničí. Obor nabízí široké perspektivy uplatnění. Jde Ti chemie? Pak se můžeš stát specialistou chemické laboratoře a provádět analýzy z bezpečí chemického obleku. Tento obor ale není pouze o chemických vzorcích.
Po studiu můžeš velet jednotce chemického vojska jako manažer (velitel čety) nebo můžeš ve štábu praporu radiační, chemické a biologické ochrany analyzovat hrozící události a plánovat možnosti ochrany. Staň se specialistou! Budeš studovat chemii, dozimetrii, způsoby ochrany, detekce, dekontaminace a laboratorní analýzy. Chceš být součástí komunity, která je považovaná za špičku NATO ve svém oboru? Pak tohle je ta správná volba.

Vojenská logistika

pvo.jpg, 32kB

Uniformy, technika, pohonné hmoty, potraviny nebo voda. To vše budeš mít pod palcem a přerozdělovat svým kamarádům v boji i v míru. Nikdo se bez tebe a tvé práce neobejde. Jenom na Tobě bude záležet, aby bojová jednotka získala vše nezbytné pro splnění svého úkolu. Naučíš se plánovat a organizovat systém zásobování vojenským materiálem, budeš zvládat zpracování základních dokumentů účtování materiálu, budeš schopen zpracovat kalkulace zásob materiálu pro zabezpečení jednotek v boji, seznámíš se s hlavními druhy techniky a materiálu určeného pro zásobování a přípravu stravy.
Po ukončení studia budeš u vojenského útvaru řídit a velet jednotkám zásobování, ale budeš také zodpovědný za jejich kvalitní výcvik. Můžeš být také příslušníkem štábu a zodpovídat za plánování a organizaci nákupů a distribuci materiálu jednotkám.

Vojenská doprava

pvo.jpg, 32kB

Zajímáš se o vojenská vozidla a jejich přepravní schopnosti na komunikacích i v terénu? Bavilo by Tě plánování a organizování přesunů vojenské techniky? Tak neváhej. Tato specializace je právě pro tebe. Naučíš se zajišťovat vojenskou přepravu vojáků a techniky v boji i v míru. S využitím softwarových aplikací si osvojíš způsoby organizace přesunů jednotek nejen na území ČR, ale i v zahraničních misích. Budeš odborníkem na bezpečné uložení nákladu a efektivní využívání přepravních kapacit.
Po ukončení studia budeš u vojenského útvaru velet dopravním jednotkám, budeš řídit týmy pro koordinaci přesunů. Můžeš být také příslušníkem odborného pracoviště, které řeší veškeré vojenské přesuny na území ČR.

Řízení finančních zdrojů

pvo.jpg, 32kB

Zajímáš se o finance a vše kolem nich? Máš organizační schopnosti? Pak je tato specializace právě pro Tebe. Jako ekonom (finančák) budeš řídit finanční toky naší armády. Naučíš se správně hospodařit s penězi daňových poplatníků a staneš se „pravou" rukou velitele. Ostatní si Tě budou předcházet, protože o peníze jde až na prvním místě. Vystuduješ obor, kde páteřními jsou předměty zaměřené na získání dovednosti v oblastech realizace osobních výdajů, zadávání veřejných zakázek a nákupu zboží a služeb, návrhů a realizace rozpočtu včetně zpracování analýzy jeho čerpání apod.
Úspěšným absolvováním studia získáš vysokoškolské vzdělání, které Ti otevírá perspektivu pracovat na ekonomických pozicích vojenských útvarů a zařízení v celém rezortu ministerstva obrany jako důstojník nebo náčelník ekonomické skupiny a oddělení štábu či správce rozpočtu Agentury finanční.

Řízení lidských zdrojů

pvo.jpg, 32kB

Vyznáš se v lidech a jejich preferencích, dokážeš je rozřadit tak, aby vynikly jejich přednosti a zároveň byli spokojení? Pak je personalistika právě pro Tebe. Jako personalista budeš pracovat s lidskými zdroji v celém spektru součástí ministerstva obrany (ozbrojené sily, vojenské školy, Vojenské zpravodajství, Vojenská policie). Vystuduješ obor, kde páteřními jsou předměty zaměřené na získání dovedností v oblastech náboru, přijímání a skončení služebního poměru vojáků a pracovního poměru občanských zaměstnanců, řešení služebněprávních a pracovněprávních vztahů apod.
Úspěšným absolvováním studia získáš vysokoškolské vzdělání, které Ti otevírá perspektivu pracovat v oblasti personálního managementu, jako důstojník nebo náčelník personální skupiny a oddělení štábu vojenského útvaru či zařízení.

Management informačních zdrojů

pvo.jpg, 32kB

Chceš mít přehled o politickém dění ve světě a rád analyzuješ informace? Tato specializace Ti otevře dveře do světa vojenského zpravodajství. Budeš zpracovávat utajené informace a následně je předkládat nejvyšším představitelům státu a ozbrojených sil. Osvojíš si hodnocení získaných informací, metodologii jejich analýzy a zpracovávání závěrů ze souboru informací.
Po absolvování studia budeš vykonávat analytickou funkci u Vojenského zpravodajství.

Zpravodajské zabezpečení AČR

pvo.jpg, 32kB

si schopen pracovat s novými poznatky a informacemi z mnoha různých zdrojů? Stálena sobě pracovat, rozšiřovat své schopnosti a prohlubovat poznání celkové situace domai v zahraničí? Naučíš se zpravodajským technikám využívajícím nejmodernější přístupya technologie. Setkáš se s aktivitami, které jsou nezbytné pro podporu velitele v jeho rozhodovacím procesu. V této odbornosti se začleníš do společnosti specialistů v nejrychleji se rozvíjející vojenské oblasti.
Po absolvování studia se zařadíš mezi zpravodajskou komunitu štábu praporů a pluků.

Důstojník štábu vzdušných sil

pvo.jpg, 32kB

Chceš pracovat v dynamickém prostředí vzdušných sil české armády, vést podřízené, jsi schopný spolupráce v týmu? Naučíš se pracovat s prostředky velení a řízení vzdušných sil. Setkáš se s aktivitami, které jsou nezbytné pro rozhodování leteckého velitele.
Po absolvování studia budeš pracovat na velitelství letky nebo na štábu letecké základny.

Přijď se na nás podívat!

Přijď za námi do Brna na některý z Dnů otevřených dveří, které pořádáme společně s Fakultou vojenských technologií. Za normálních okolností probíhají v Brně v kasárnách Šumavská. A můžeš si tam rovnou podat přihlášku ke studiu a nechat se objednat do vojenské nemocnice na zdravotní prohlídku! Sleduj však naše webové stránky, kam dáváme aktuální informace o prezenčním konání Dnů otevřených dveří ve vztahu k pandemické situaci!

Termíny Dnů otevřených dveří

7. listopadu 2020 (online forma)

3. prosince 2020 (online forma)

14. ledna 2021 (pravděpodobně online forma – sledujte náš web)

4. března 2021

Kde nás najdeš?

insta.png  fb.png, 9,5kB  tw.png, 4,7kB  yt.png, 9,2kB

Fakulta vojenského leadershipu

Kounicova 65

662 10 Brno

Oddělení marketingu

tel.: 973 443 448

E-mail: jdunaunob@unob.cz

© 2017 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno