Chceš se stát vojenským lékařem nebo záchranářem?

Chceš se stát vojenským lékařem, zubařem nebo farmaceutem? Nebo zdravotnickým záchranářem? Pak nemůžeš minout Fakultu vojenského zdravotnictví!

Jak se dostat na Fakultu vojenského zdravotnictví?

 

Informace o přijímačkách na webu UO

 

Teoretická část

Přijímačky probíhají nejprvne na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové - biologie, somatologie, fyzika a chemie - podle zvoleného oboru.

Test z anglického jazyka

Přezkoušení z anglického jazyka má formu testu s 50 otázkami. Za správně zodpovězenou otázku získává uchazeč 1 bod a pro splnění této části přijímací zkoušky musí získat minimálně 20 bodů. Uchazeč vybírá správnou variantu odpovědi z nabídnutých možností, případně písemně formuluje správnou odpověď.

Zkouška z fyzické zdatnosti

Zkouška z fyzické zdatnosti se skládá ze dvou disciplín - sed-leh za minutu a dvanáctiminutový běh. Výsledek každé disciplíny je hodnocen v rozmezí 0 až 25 bodů. Pro splnění podm​ínek zkoušky z fyzické zdatnosti musíš dosáhnout minimálně 1 bod z každé disciplíny.

Obory na FVZ

 

Fakulta zaměřuje svoji činnost na přípravu vojenských lékařů, farmaceutů a zdravotnických záchranářů pro ozbrojené síly České republiky. Vysokoškolské vzdělávání vojenských profesionálů realizuje ve spolupráci s Lékařskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Studijní obory

Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství

pvo.jpg, 32kB

Příprava na kariéru vojenského lékaře nebo vojenského zubního lékaře probíhá studiem na Univerzitě obrany Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové (FVZ UO) a současně studiem na Univerzitě Karlově v Praze Lékařské fakulty v Hradci Králové. Studenti tak mohou současně využívat všech výhod vyplývajících z příslušnosti ke dvěma univerzitám. Absolventi jsou plně připraveni na výkon povolání lékaře a pokračují ve svém odborném rozvoji výběrem vhodné předatestační přípravy. Mají možnost účastnit se zahraničních misí v rámci polních nemocnic či zdravotnického zabezpečení humanitárních a bojových operací. Na fakultě mohou pokračovat ve studiu postgraduálních programů, díky nimž najdou uplatnění i jako vysokoškolští pracovníci ve vojenském výzkumu a školství. V případě ukončení aktivní vojenské služby jsou absolventi plně připraveni pro další kariéru lékaře a s tím spjatých příbuzných oborů.

Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství

pvo.jpg, 32kB

Příprava na kariéru vojenského lékaře nebo vojenského zubního lékaře probíhá studiem na Univerzitě obrany Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové (FVZ UO) a současně studiem na Univerzitě Karlově v Praze Lékařské fakulty v Hradci Králové. Studenti tak mohou současně využívat všech výhod vyplývajících z příslušnosti ke dvěma univerzitám. Absolventi jsou plně připraveni na výkon povolání lékaře a pokračují ve svém odborném rozvoji výběrem vhodné předatestační přípravy. Mají možnost účastnit se zahraničních misí v rámci polních nemocnic či zdravotnického zabezpečení humanitárních a bojových operací. Na fakultě mohou pokračovat ve studiu postgraduálních programů, díky nimž najdou uplatnění i jako vysokoškolští pracovníci ve vojenském výzkumu a školství. V případě ukončení aktivní vojenské služby jsou absolventi plně připraveni pro další kariéru lékaře a s tím spjatých příbuzných oborů.

Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie

pvo.jpg, 32kB

Příprava na kariéru vojenského farmaceuta probíhá studiem na Univerzitě obrany Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové a současně studiem na Univerzitě Karlově v Praze Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Studenti tak mohou současně využívat všech výhod vyplývajících z příslušnosti ke dvěma univerzitám. Absolventi programu Vojenská farmacie jsou plně připraveni na výkon povolání farmaceuta a v dalším odborném rozvoji pokračují formou vhodné předatestační přípravy v oboru lékárenství, nemocniční lékárenství nebo klinická farmacie. V průběhu studia mají na FVZ UO širokou možnost rozvíjet svou vědeckou činnost, která je s oborem farmacie úzce spjata. Fakulta tak podporuje a rozvíjí nové vědecké talenty, které mají zájem pracovat v oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv a oboru toxikologie. Po ukončení studia nabízí fakulta velké množství kvalitních postgraduálních programů s možností další profilace jakožto vysokoškolského pracovníka. V případě ukončení aktivní vojenské služby se mohou absolventi plnohodnotně uplatnit v oblasti farmacie, farmaceutického průmyslu, či jiného příbuzného oboru.

Studijní program Zdravotnické záchranářství

pvo.jpg, 32kB

Studenti studijního programu zdravotnický záchranář jsou připravováni na kariéru kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, který bude oprávněn samostatně poskytovat neodkladnou zdravotnickou péči. Absolventi nachází uplatnění ve všech složkách činných ve sféře záchrany zdraví a života a v urgentní přednemocniční péči (např. výjezdové posádky zdravotnické záchranné služby, letecká záchranná služba, oddělení urgentní příjmů vojenských nemocnic). V případě ukončení aktivní vojenské služby jsou absolventi připraveni pro další kariéru v nemocnicích, ve složkách integrovaného záchranného systému (hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, horská služba, báňská záchranná služba) nebo ve školství a jiných typech vzdělávání.

Přijď se na nás podívat!

Přijď za námi do Hradce Králové na Den otevřených dveří! Letos proběhne v online formě.

Den otevřených dveří

5. prosince 2020 (online forma)

Podívej se na naše video

Kde nás najdeš?

insta.png  fb.png, 9,5kB  tw.png, 4,7kB  yt.png, 9,2kB

Fakulta vojenského zdravotnictví

Třebešská 1575

500 01 Hradec Králové

Studijní skupina FVZ

tel.: 973 253 060

E-mail: fvz-student@unob.cz

© 2017 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno