Studijní programy, obory a moduly na Univěrzitě obrany

Svůj obor na Univerzitě obrany najde opravdu každý. Nabízíme ti široký výběr specializací z technických, manažerských a zdravotnických oborů.

fvl_znacka.png, 102kB

Chceš se stát důstojníkem, velitelem, leadrem?

Fakulta vojenského leadershipu je TVOJE správná volba. Špičkoví učitelé, nejnovější poznatky z armády a vojenství, akční výcvik, výborné zázemí pro studium a volnočasové aktivity.

 

Specializace na FVL

Studijní program Řízení a použití ozbrojených sil

 

Staneš se důstojníkem, leaderem, velitelem. Získáš znalosti a dovednosti potřebné pro řízení bojové činnosti, vedení lidí a organizaci boje.


Specializace studijního programu

Velitel mechanizovaných a tankových jednotek

pvo.jpg, 32kB

Je úroveň tvé fyzické zdatnosti na vysoké úrovni? Jsi psychicky odolný a umíš se rychle rozhodovat? Je pro Tebe ideální volbou Velitel mechanizovaných a tankových jednotek. Naučíš se, jak vycvičit vlastní jednotku, naplánovat různé typy operací, vést a řídit boj. Získáš komplexní znalosti a dovednosti k tomu, aby ses mohl přímo účastnit obrany území České republiky nebo plnění úkolů v zahraničních operacích. Již v rámci studia Tě čeká řada zajímavých kurzů, stáží a cvičení.
Po studiu budeš působit jako velitel bojové jednotky o velikosti přibližně 30 vojáků na bojové technice v některé z posádek 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa" nebo 7. mechanizované brigády „Dukelské". Po načerpání zkušeností i dalšího vzdělání získáš předpoklady velet větším vojenským celkům.

Velitel průzkumných jednotek

pvo.jpg, 32kB

Jsi schopen stát se součástí nejlepších jednotek naší armády? Jsi odhodlaný pracovat v malém týmu pod vlivem nepřízně okolí a počasí? V této specializaci se setkáš s aktivitami, které jsou pro průzkumné jednotky nepostradatelné ke splnění nesnadných úkolů. Naučíš se pracovat samostatně, pod nátlakem, v cizím prostředí a zařadíš se do společnosti specialistů provádějících rozmanitý, ale náročný výcvik s moderními technologiemi. Jako velitel průzkumných jednotek si osvojíš taktiku malých jednotek, její použití a budeš schopen velet průzkumné skupině, četě.
Po absolvování studia se můžeš zařadit mezi komunitu průzkumných jednotek u 102. průzkumného praporu, 43. výsadkového pluku nebo průzkumných čet mechanizovaných brigád. Jako velitel průzkumných jednotek budeš podporovat velitele v jeho rozhodovacím procesu.

Velitel dělostřeleckých jednotek

pvo.jpg, 32kB

Chceš být tou nejspolehlivější oporou pro své spolubojovníky v první linii? Díky dělům, a tvému přesnému míření se staneš noční můrou nepřítele. Vždyť dělostřelectvo je od nepaměti považováno za Boha války. U této specializace se dostaneš do kontaktů s moderní technikou a naučíš se, jak funguje. Budeš studovat vše, co souvisí s dělostřelbou, jak zjistit údaje o cíli, jak zpracovat podklady pro střelbu děl a jak zabezpečit aby použití děl bylo co nejúčinnější. Jako velitel dělostřeleckých jednotek budeš na bojišti nepostradatelný.
Po absolvování školy najdeš uplatnění ve velitelských funkcích u minometných jednotek, které jsou dnes součástí mechanizovaných praporů nebo přímo u samohybného dělostřelectva 13. dělostřeleckého pluku.

Velitel ženijních jednotek

pvo.jpg, 32kB

Zajímají Tě výbušniny a těžká technika? Jako ženista se můžeš podílet na stavbě mostů, zákopů nebo kladení minových polí. Naučíš se pracovat s výbušninami, a když budeš pracovitý, je tato specializace nejlepší cestou k pyrotechnikům. Naučíš se jak překonávat překážky, opravovat cesty, klást miny a zřizovat další zátarasy, budovat opevňovací objekty, maskovat techniku. Dozvíš se, jak funguje a k čemu se používá ženijní technika. Stane se z Tebe velitel ženijních jednotek, který povede výcvik svých podřízených nebo se můžeš stát i ženijním důstojníkem štábu, který bude řešit ženijní práce v komplexu.
Po absolvování školy dostaneš šanci nastoupit k ženijnímu praporu do Olomouce nebo Bechyně, ale jsou i jiná ženijní místa u mechanizovaných útvarů v Čechách i na Moravě. V zahraničních misích pak můžeš být příslušníkem nebo dokonce velitelem EOD týmu (odborné skupiny pyrotechniků), nebo také řídit budování základny či stavbu mostu.

Velitel chemických jednotek

pvo.jpg, 32kB

Vojenská chemie, to je obor, který oslavil již stoletou tradici v naší armádě. Jeho kvalitu dokládá četnost zahraničních nasazení jednotek chemického vojska nebo úspěchy svých příslušníků doma i v zahraničí. Obor nabízí široké perspektivy uplatnění. Jde Ti chemie? Pak se můžeš stát specialistou chemické laboratoře a provádět analýzy z bezpečí chemického obleku. Tento obor ale není pouze o chemických vzorcích.
Po studiu můžeš velet jednotce chemického vojska jako manažer (velitel čety) nebo můžeš ve štábu praporu radiační, chemické a biologické ochrany analyzovat hrozící události a plánovat možnosti ochrany. Staň se specialistou! Budeš studovat chemii, dozimetrii, způsoby ochrany, detekce, dekontaminace a laboratorní analýzy. Chceš být součástí komunity, která je považovaná za špičku NATO ve svém oboru? Pak tohle je ta správná volba.

Vojenská logistika

pvo.jpg, 32kB

Uniformy, technika, pohonné hmoty, potraviny nebo voda. To vše budeš mít pod palcem a přerozdělovat svým kamarádům v boji i v míru. Nikdo se bez tebe a tvé práce neobejde. Jenom na Tobě bude záležet, aby bojová jednotka získala vše nezbytné pro splnění svého úkolu. Naučíš se plánovat a organizovat systém zásobování vojenským materiálem, budeš zvládat zpracování základních dokumentů účtování materiálu, budeš schopen zpracovat kalkulace zásob materiálu pro zabezpečení jednotek v boji, seznámíš se s hlavními druhy techniky a materiálu určeného pro zásobování a přípravu stravy.
Po ukončení studia budeš u vojenského útvaru řídit a velet jednotkám zásobování, ale budeš také zodpovědný za jejich kvalitní výcvik. Můžeš být také příslušníkem štábu a zodpovídat za plánování a organizaci nákupů a distribuci materiálu jednotkám.

Vojenská doprava

pvo.jpg, 32kB

Zajímáš se o vojenská vozidla a jejich přepravní schopnosti na komunikacích i v terénu? Bavilo by Tě plánování a organizování přesunů vojenské techniky? Tak neváhej. Tato specializace je právě pro tebe. Naučíš se zajišťovat vojenskou přepravu vojáků a techniky v boji i v míru. S využitím softwarových aplikací si osvojíš způsoby organizace přesunů jednotek nejen na území ČR, ale i v zahraničních misích. Budeš odborníkem na bezpečné uložení nákladu a efektivní využívání přepravních kapacit.
Po ukončení studia budeš u vojenského útvaru velet dopravním jednotkám, budeš řídit týmy pro koordinaci přesunů. Můžeš být také příslušníkem odborného pracoviště, které řeší veškeré vojenské přesuny na území ČR.

Řízení finančních zdrojů

pvo.jpg, 32kB

Zajímáš se o finance a vše kolem nich? Máš organizační schopnosti? Pak je tato specializace právě pro Tebe. Jako ekonom (finančák) budeš řídit finanční toky naší armády. Naučíš se správně hospodařit s penězi daňových poplatníků a staneš se „pravou" rukou velitele. Ostatní si Tě budou předcházet, protože o peníze jde až na prvním místě. Vystuduješ obor, kde páteřními jsou předměty zaměřené na získání dovednosti v oblastech realizace osobních výdajů, zadávání veřejných zakázek a nákupu zboží a služeb, návrhů a realizace rozpočtu včetně zpracování analýzy jeho čerpání apod.
Úspěšným absolvováním studia získáš vysokoškolské vzdělání, které Ti otevírá perspektivu pracovat na ekonomických pozicích vojenských útvarů a zařízení v celém rezortu ministerstva obrany jako důstojník nebo náčelník ekonomické skupiny a oddělení štábu či správce rozpočtu Agentury finanční.

Řízení lidských zdrojů

pvo.jpg, 32kB

Vyznáš se v lidech a jejich preferencích, dokážeš je rozřadit tak, aby vynikly jejich přednosti a zároveň byli spokojení? Pak je personalistika právě pro Tebe. Jako personalista budeš pracovat s lidskými zdroji v celém spektru součástí ministerstva obrany (ozbrojené sily, vojenské školy, Vojenské zpravodajství, Vojenská policie). Vystuduješ obor, kde páteřními jsou předměty zaměřené na získání dovedností v oblastech náboru, přijímání a skončení služebního poměru vojáků a pracovního poměru občanských zaměstnanců, řešení služebněprávních a pracovněprávních vztahů apod.
Úspěšným absolvováním studia získáš vysokoškolské vzdělání, které Ti otevírá perspektivu pracovat v oblasti personálního managementu, jako důstojník nebo náčelník personální skupiny a oddělení štábu vojenského útvaru či zařízení.

Management informačních zdrojů

pvo.jpg, 32kB

Chceš mít přehled o politickém dění ve světě a rád analyzuješ informace? Tato specializace Ti otevře dveře do světa vojenského zpravodajství. Budeš zpracovávat utajené informace a následně je předkládat nejvyšším představitelům státu a ozbrojených sil. Osvojíš si hodnocení získaných informací, metodologii jejich analýzy a zpracovávání závěrů ze souboru informací.
Po absolvování studia budeš vykonávat analytickou funkci u Vojenského zpravodajství.

Zpravodajské zabezpečení AČR

pvo.jpg, 32kB

Jsi schopen pracovat s novými poznatky a informacemi z mnoha různých zdrojů? Stálena sobě pracovat, rozšiřovat své schopnosti a prohlubovat poznání celkové situace domai v zahraničí? Naučíš se zpravodajským technikám využívajícím nejmodernější přístupya technologie. Setkáš se s aktivitami, které jsou nezbytné pro podporu velitele v jeho rozhodovacím procesu. V této odbornosti se začleníš do společnosti specialistů v nejrychleji se rozvíjející vojenské oblasti.
Po absolvování studia se zařadíš mezi zpravodajskou komunitu štábu praporů a pluků.

Důstojník štábu vzdušných sil

pvo.jpg, 32kB

Chceš pracovat v dynamickém prostředí vzdušných sil české armády, vést podřízené, jsi schopný spolupráce v týmu? Naučíš se pracovat s prostředky velení a řízení vzdušných sil. Setkáš se s aktivitami, které jsou nezbytné pro rozhodování leteckého velitele.
Po absolvování studia budeš pracovat na velitelství letky nebo na štábu letecké základny.

fvt_znacka.png, 102kB

Chceš se stát důstojníkem, odborníkem, specialistou v oboru?

Fakulta vojenských technologií je TVOJE správná volba. Špičkoví akademičtí pracovníci, nejnovější poznatky o vojenských technologiích a jejich uplatnění v armádní praxi, navazující aplikační vojenský výcvik a stáže, výborné podmínky pro studium, tvůrčí činnost a volnočasové aktivity.

Studijní programy a obory na FVT

Zjistíš, jak fungují nejmodernější vojenské technologie. Naučíš se je využít v praxi. Staneš se velitelem specializovaných vojenských jednotek a týmů nebo špičkovým technickým odborníkem.

Studijní program Vojenské technologie elektrotechnické

Vojenské prezenční studium, souvislý magisterský program

Obory studijního programu

Elektronický průzkum

spojovaci.jpg, 32kB

Specializace elektronický průzkum má elektrotechnický základ. V průběhu studia budeš seznámen s aktivní i pasivní radiolokací, systémy elektronického boje, radiotechnickými a komunikační systémy. Budeš studovat měření elektrických veličin, teorii radiolokace, mikrovlnné antény a radiolokační signály. Osvojíš si způsoby vedení elektronického boje a bojové použití radiotechnické výzbroje. Budeš využívat digitální technologie radiokomunikace a družicové mobilní komunikační systémy a budeš schopen dávat informace pro zpravodajství, sledování a průzkum.
Po absolvování univerzity najdeš uplatnění na pozicích náčelníka provozovny, odborného pracovníka informačního systému nebo velitele čety.

Geografické a meteorologické zpravodajství

pvo.jpg, 32kB

Specializace geografické a meteorologické zpravodajství je založena na elektrotechnickém základě. V rámci studia budeš sbírat a zpracovávat geografické informace z globálních navigačních satelitních systémů, leteckých a družicových snímků. Při práci budeš využívat fotogrammetrické metody, metody dálkového průzkumu Země a geoinformatiku. Budeš vytvářet předpovědní modely počasí, speciální mapy a zpracovávat geografické a klimatologické charakteristiky území a analýzy terénu. Osvojíš si problematiku hydrometeorologické podpory pro potřebu letecké meteorologické služby leteckých základen.
Po studiu nastoupíš na základní pozice v rámci Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. Budeš působit na pozicích leteckých meteorologů, specialistů pro t

Informační technologie

pvo.jpg, 32kB

Informační technologie mají elektrotechnický základ. Naučíš se, jak fungují počítače a operační systémy, získáš znalosti počítačových sítí a jak nastavit síťovou infrastrukturu. Budeš umět vyvíjet aplikace, informační a databázové systémy, systémy pro zpracování dat a webové systémy. Dozvíš se, co je to kybernetická bezpečnost a bezpečnost počítačových sítí a operačních systémů.
Jako absolvent najdeš uplatnění zejména na velitelských a technických pozicích v Armádě ČR a ve Vojenském zpravodajství.

Komunikační technologie

pvo.jpg, 32kB

Komunikační technologie mají elektrotechnický základ. Získáš znalosti v oblastech Integrované sítě, Radiokomunikace, Základy informatiky, Bezpečnost a řízení komunikačních a informačních systémů. V průběhu studia absolvuješ předměty Architektura výpočetních systémů, Bezpečnost komunikačních a informačních technologií, Projektování bezpečnostních systémů a Operační a počítačové systémy.
Po studiu můžeš působit především jako odborný pracovník informačních systémů, velitel čety nebo na pozici u Vojenského zpravodajství.

Letecká technika - avionika a výzbroj

pvo.jpg, 32kB

Letecká technika – avionika a výzbroj je specializací založenou na elektrotechnickém základu. Předmětem studia jsou především letecké přístroje, vybavení pro radiovou komunikaci a navigaci letadla, systémy letecké výzbroje a vlastní ochrany letadla, systémy pro záchranu osádky, systémy napájení elektrickou energií a palubní radiolokační systémy. Kromě toho získáš nezbytný základ znalostí v oblasti organizace a řízení inženýrské letecké služby.
Absolvent této specializace nachází uplatnění zpravidla jako důstojník inženýrské letecké služby na leteckých základnách vzdušných sil (Čáslav, Náměšť nad Oslavou a Praha-Kbely) se zaměřením na elektrické a speciální vybavení letadel, radiové vybavení letadel nebo systémy letecké výzbroje.

Letecká radionavigační služba

pvo.jpg, 32kB

Letecká radionavigační služba je svým zaměřením kombinací elektro / IT. Předmětem studia jsou systémy pro řízení letového provozu, navigační systémy, komunikační systémy pro komunikaci v rámci letiště a pro rádiovou komunikaci mezi řídícím letového provozu a pilotem. Dále systémy přehledu o vzdušné situaci, která znázorňuje řídícímu letového provozu polohu jednotlivých letadel ve vzdušném prostoru. Z hlediska IT zaměření je největší důraz kladen na počítačové sítě a operační systém Linux. Z pohledu elektrotechnického zaměření je studium orientováno na získání celkového elektrotechnického základu, který je rozšiřován o radioelektronické obvody a systémy napájení elektrickou energií letištních prostředků. Kromě toho získáš nezbytný základ znalostí v oblasti leteckých předpisů a organizace a řízení radionavigační služby.
Absolvent této specializace nachází uplatnění zpravidla na pozici systémového inženýra na „řídicích věžích“ leteckých základen (Čáslav, Náměšť nad Oslavou, Praha-Kbely a Pardubice), kde zabezpečuje provoz systémů pro řízení letového provozu. Někteří absolventi také nastupují do opraven leteckých radionavigačních systémů (Olomouc).

Radiolokace a elektronický boj

pvo.jpg, 32kB

Radiolokace a elektronický boj je specializace založená na elektrotechnickém základu. Získáš znalosti mechatroniky, radiolokace, pasivních sledovacích systémů a systémů elektronického boje. Budeš zpracovávat informace v radiotechnických systémech a budeš součástí elektronického boje.
Absolventi dané specializace pracují na pozicích velitelů čet nebo náčelníka provozovny, kde řídí menší jednotky do 10 osob.

Technologie protivzdušné obrany

pvo.jpg, 32kB

Technologie protivzdušné obrany je elektrotechnického zaměření. Naučíš se znát moderní zbraňové systémy, které působí proti letadlům. Budeš pracovat s programy pro modelování a simulace. Budeš navrhovat počítačové modely raket i letadel a vytvářet simulace. Budeš se učit používat protiletadlové raketové zbraně a bránit vzdušný prostor České republiky. Budeš létat s drony.
Absolventi této specializace nastupují na pozici velitele čety u vojenských útvarů ve Strakonicích, Staré Boleslavi, Praze, Brně, Opavě, Prostějově nebo Litoměřicích. Několik let praxe Ti umožní dostat se např. na prestižní pracoviště v NATO (Německo, USA, apod.)

Studijní program Vojenské technologie strojní

Vojenské prezenční studium, souvislý magisterský program

 

Obory studijního programu

Bojová a speciální vozidla

pvo.jpg, 32kB

Studium vychází ze strojního základu, kde získáš znalosti v oblastech konstrukce, spolehlivosti, diagnostiky, technologie údržby a používání bojových a speciálních vozidel. Seznámíš se s moderními vojenskými technologiemi a naučíš se je ovládat.
Po studiu budeš zastávat funkce v oboru bojová a speciální vozidla v rámci Armády ČR, nebo v opravárenských institucích rezortu obrany.

Letecká technika - draky a motory

pvo.jpg, 32kB

Letecká technika – draky a motory je specializací založenou na strojním základu. Předmětem studia je seznámení s konstrukcí moderní letecké techniky především v oblasti draků letadel, leteckých motorů, ale též v oblasti aerodynamiky a mechaniky letu. Podstatná část přípravy je zaměřena na získání základních poznatků z oblasti provozu a oprav vojenské letecké techniky. Kromě toho získáš nezbytný základ znalostí v oblasti organizace a řízení inženýrské letecké služby.
Po absolvování této specializace najdeš uplatnění zpravidla jako důstojník inženýrské letecké služby na leteckých základnách vzdušných sil (Čáslav, Náměšť nad Oslavou a Praha-Kbely) se zaměřením na draky a motory vojenských letadel.

Letištní a technické zabezpečení

pvo.jpg, 32kB

Letištní technické zabezpečení je založeno na strojním základu. Předmětem studia je letištní zabezpečení, letecké technické a provozní zabezpečení a logistická podpora létání. Budeš studovat únosnost runway, zabezpečení provozu letiště a biologickou ochranu letiště. Získáš znalosti civilních leteckých předpisů a norem Mezinárodní organizace pro civilní letectví pro zabezpečení provozu letiště.
Absolventi této specializace zastávají funkce velitele čety na leteckých základnách vzdušných sil Armády ČR (Čáslav, Náměšť nad Oslavou a Praha-Kbely).

Řídící letového provozu

pvo.jpg, 32kB

Řízení letového provozu má strojní základ, který je rozšířen o vybrané oblasti elektrotechniky. Naučíš se zajišťovat přiblížení a přistání letadel na runway, budeš využívat informací letové informační služby při komunikaci s pilotem. Uvidíš funkční bloky vzdušného prostoru a budeš rozhodovat o bezpečném přiblížení k letišti. Budeš schopen samostatně řešit a analyzovat problémy v řízení jednotek letectva na stupni letka nebo štábu letecké základny vzdušných sil. Získáš průkaz způsobilosti řídícího letového provozu.
Zahájíš kariéru na leteckých základnách vzdušných sil Armády ČR v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou a Praze-Kbely. Získání praxe Ti umožní rozvíjet kariéru na mezinárodních pracovištích v rámci Severoatlantické aliance. Pravidelně se budeš účastnit mezinárodních cvičení na území České republiky nebo v zahraničí.

Vojenský pilot

pvo.jpg, 32kB

Specializace vojenský pilot má strojní základ, který umožňuje získat znalosti konstrukce letadel, provozu a využívání letadel, letecké navigace, letecké střelby a bombardování, nebo plánování a provedení letu. Znalosti strojního základu rozšíříš o vědomosti z oblasti elektrotechniky. V odborných předmětech získáš znalosti z předpisů a norem potřebných pro létání. V průběhu studia absolvuješ seskoky padákem a praktický letecký výcvik na letounu Zlínu.
Budeš zařazen na místo pilota leteckých základen vzdušných sil Armády ČR v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou a Praze-Kbely.

Zbraně a munice

pvo.jpg, 32kB

Specializace zbraně a munice má strojní základ a budeš vzdělán ve třech oblastech – konstrukce zbraní, munice a balistiky a optických přístrojů zbraní. Skladba a rozsah předmětů pokrývá široké spektrum problematiky konstrukce, provozu a používaní zbraní, munice a optických přístrojů zbraní a systémů řízení palby.
Po studiu budeš zastávat funkci velitele čety v rámci vojenských útvarů Armády ČR, kde budeš zabezpečovat provoz a opravy zbraní, optických přístrojů – zaměřovačů a doplňování munice.

Ženijní konstrukce

pvo.jpg, 32kB

Francouzské slovo „genie“, ze kterého pochází slovo ženijní, znamená „vlohu, schopnost vytvořit něco originálního, velkého.“ Pokud chceš tvořivě myslet a podporovat svojí prací ostatní druhy vojsk, zachraňovat životy vojáků i civilistů, stavět mosty, silnice a letiště, které spojují svět, pokud chceš být zároveň schopen ničit stavby, abys zamezil postup protivníka, staň se ženistou a přijď studovat na katedru ženijních technologií. Naučíš se pracovat v programech CAD.
Získáš na základě praktického výcviku „Osvědčení pro stavbu mostních provizorií“ a „Osvědčení k řízení trhacích prací velkého rozsahu.“ Tyto osvědčení je možné získat pouze studiem ženijní specializace. Absolvent zpravidla zastává pozici velitele čety v rámci ženijní odbornosti u vojenských útvarů Armády ČR.

Studijní program Kybernetická bezpečnost

Vojenské prezenční studium, souvislý magisterský program

 

Kybernetická bezpečnost

spojovaci.jpg, 32kB

Získáš znalosti programování, vývoje informačních systémů, počítačových sítí, analýzy informačních zdrojů, zpracování velkých dat, kybernetické bezpečnosti, malware, botnetových sítí, bezpečnosti operačních systémů, síťové bezpečnosti a legislativy.
Absolvent může zastávat funkci specializovaného odborného pracovníka pro oblast kybernetické bezpečnosti v rámci Armády ČR. Uplatnění najde v rámci Velitelství kybernetických sil a informačních operací a Vojenského zpravodajství.

fvt_znacka.png, 102kB

Studijní programy a obory na FVZ

 

Fakulta zaměřuje svoji činnost na přípravu vojenských lékařů, farmaceutů a zdravotnických záchranářů pro ozbrojené síly České republiky. Vysokoškolské vzdělávání vojenských profesionálů realizuje ve spolupráci s Lékařskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Studijní obory

Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství

pvo.jpg, 32kB

Příprava na kariéru vojenského lékaře nebo vojenského zubního lékaře probíhá studiem na Univerzitě obrany Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové (FVZ UO) a současně studiem na Univerzitě Karlově v Praze Lékařské fakulty v Hradci Králové. Studenti tak mohou současně využívat všech výhod vyplývajících z příslušnosti ke dvěma univerzitám. Absolventi jsou plně připraveni na výkon povolání lékaře a pokračují ve svém odborném rozvoji výběrem vhodné předatestační přípravy. Mají možnost účastnit se zahraničních misí v rámci polních nemocnic či zdravotnického zabezpečení humanitárních a bojových operací. Na fakultě mohou pokračovat ve studiu postgraduálních programů, díky nimž najdou uplatnění i jako vysokoškolští pracovníci ve vojenském výzkumu a školství. V případě ukončení aktivní vojenské služby jsou absolventi plně připraveni pro další kariéru lékaře a s tím spjatých příbuzných oborů.

Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství

pvo.jpg, 32kB

Příprava na kariéru vojenského lékaře nebo vojenského zubního lékaře probíhá studiem na Univerzitě obrany Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové (FVZ UO) a současně studiem na Univerzitě Karlově v Praze Lékařské fakulty v Hradci Králové. Studenti tak mohou současně využívat všech výhod vyplývajících z příslušnosti ke dvěma univerzitám. Absolventi jsou plně připraveni na výkon povolání lékaře a pokračují ve svém odborném rozvoji výběrem vhodné předatestační přípravy. Mají možnost účastnit se zahraničních misí v rámci polních nemocnic či zdravotnického zabezpečení humanitárních a bojových operací. Na fakultě mohou pokračovat ve studiu postgraduálních programů, díky nimž najdou uplatnění i jako vysokoškolští pracovníci ve vojenském výzkumu a školství. V případě ukončení aktivní vojenské služby jsou absolventi plně připraveni pro další kariéru lékaře a s tím spjatých příbuzných oborů.

Studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie

pvo.jpg, 32kB

Příprava na kariéru vojenského farmaceuta probíhá studiem na Univerzitě obrany Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové a současně studiem na Univerzitě Karlově v Praze Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Studenti tak mohou současně využívat všech výhod vyplývajících z příslušnosti ke dvěma univerzitám. Absolventi programu Vojenská farmacie jsou plně připraveni na výkon povolání farmaceuta a v dalším odborném rozvoji pokračují formou vhodné předatestační přípravy v oboru lékárenství, nemocniční lékárenství nebo klinická farmacie. V průběhu studia mají na FVZ UO širokou možnost rozvíjet svou vědeckou činnost, která je s oborem farmacie úzce spjata. Fakulta tak podporuje a rozvíjí nové vědecké talenty, které mají zájem pracovat v oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv a oboru toxikologie. Po ukončení studia nabízí fakulta velké množství kvalitních postgraduálních programů s možností další profilace jakožto vysokoškolského pracovníka. V případě ukončení aktivní vojenské služby se mohou absolventi plnohodnotně uplatnit v oblasti farmacie, farmaceutického průmyslu, či jiného příbuzného oboru.

Studijní program Zdravotnické záchranářství

pvo.jpg, 32kB

Studenti studijního programu zdravotnický záchranář jsou připravováni na kariéru kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, který bude oprávněn samostatně poskytovat neodkladnou zdravotnickou péči. Absolventi nachází uplatnění ve všech složkách činných ve sféře záchrany zdraví a života a v urgentní přednemocniční péči (např. výjezdové posádky zdravotnické záchranné služby, letecká záchranná služba, oddělení urgentní příjmů vojenských nemocnic). V případě ukončení aktivní vojenské služby jsou absolventi připraveni pro další kariéru v nemocnicích, ve složkách integrovaného záchranného systému (hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, horská služba, báňská záchranná služba) nebo ve školství a jiných typech vzdělávání.

© 2017 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno