Přijímací zkouška k vojenskému studiu na Univěrzitě obrany

Přijímačky na vojenskou školu mají kromě části teoretické (jasně, test z angličtiny a studijních předpokladů) ještě praktickou - lehsedy a dvanáctiminutový běh. Ale to jako budoucí voják samozřejmě v pohodě zvládneš.

Angličtina

Písemný test s poslechovou částí má 50 otázek. Můžeš získat 50 bodů, celkový čas 60 minut

  • Multiple choice (výběr z možností; bez penalizace)
  • Test prověřuje dovednost čtení s porozuměním, znalost slovní zásoby, gramatiky a dovednost poslechu s porozuměním
  • Odpovídá úrovni B1 dle Společného evropského referenční rámce (SERR) anebo 1+ až 2 dle NATO STANAG 6001 SLP

Zkouška z fyzické zdatnosti

Zkouška z fyzické zdatnosti se skládá ze dvou disciplín - sed-leh za minutu a dvanáctiminutový běh. Výsledek každé disciplíny je hodnocen v rozmezí 0 až 25 bodů.

Pro splnění této části přijímací zkoušky musí uchazeč získat alespoň minimální počet 1 bod z jedné nebo druhé disciplíny a zároveň musí získat alespoň minimální počet 10 bodů z ověření tělesné zdatnosti celkem (například 3+7, 5+5, 10+1 bodů). Výsledek fyzického ověření tělesné zdatnosti je hodnocen na základě následujícího bodového hodnocení:


Dvanáctiminutový běh

Běhat umíš, ale uběhneš dost daleko? V následující tabulce se podívej, kolik bodů můžeš v této části zkoušky získat.

​MUŽI ​ŽENY
​Dvanáctiminutový běh ​Body ​​Dvanáctiminutový běh ​Body
​3000m ​​25 ​2550m 25​
​2850m ​22 ​2500m ​22
​2700m ​19 ​2450m ​19
​2600m ​16 ​2400m ​16
​2500m ​13 ​2300m ​13
​2400m ​10 ​2200m ​10
​2300m ​7 ​2100m ​7
​2200m ​5 ​2000m ​5
​2100m ​3 ​1900m ​3
​2000m ​1 ​1800m ​1

 


Sed-leh za minutu

Sed-leh nevypadá jako těžká disciplína. Kolik jich uděláš za minutu? Podívej se do tabulky, jestli to bude stačit.

​MUŽI ​ŽENY
​Sed-leh za minutu ​Body ​​Sed-leh za minutu ​Body
​52 ​​25 ​50 25​
50 ​22 48 ​22
​48 ​19 ​46 ​19
45 ​16 ​43 ​16
42 ​13 40 ​13
​39 ​10 ​37 ​10
​36 ​7 ​34 ​7
​33 ​5 ​31 ​5
​30 ​3 ​28 ​3
​28 ​1 ​25 ​1

 

A děláš lehsedy správně? Podívej se na instruktážní video, ať se vyvaruješ začátečnických chyb.fvl_znacka.png, 102kB

Přijímací zkouška na Fakultu vojenského leadershipu

 

Test studijních předpokladů (SP) je rozčleněn do tří bloků; první blok je věnován numerickému myšlení a logice, druhý blok obsahuje otázky na prostorovou představivost a symbolické myšlení a poslední blok pokrývá základní matematické dovednosti. Doba trvání testu je 60 minut. Test studijních předpokladů (SP) se koná písemnou formou. Výsledek testu studijních předpokladů je hodnocen v rozmezí 0 až 60 bodů.

Testem z anglického jazyka (AJ) se prověřuje dovednost čtení s porozuměním, znalost slovní zásoby, gramatiky a dovednost poslechu s porozuměním. Obtížnost testu je na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR/CEF), případně podle normy NATO STANAG 6001 SLP 1+ - 2 (Standardized Language Profile). Dovednost poslechu s porozuměním je zpravidla testována v místnosti vybavené sluchátkovým rozvodem a samotný test poslechu s porozuměním je koncipován jako test s výběrem možností (multiple choice), tzn. u všech úloh uchazeč vybírá jednu z variant odpovědí. Všechny texty (krátké texty, dialogy nebo monology) uslyší uchazeč dvakrát po sobě. Doba trvání testu je 60 minut. Test z anglického jazyka (AJ) se koná písemnou formou. Test znalosti anglického jazyka je hodnocen v rozmezí 0 až 50 bodů, přičemž 30 bodů je možné získat za dovednost čtení s porozuměním, znalost slovní zásoby a gramatiky a 20 bodů za dovednost poslech s porozuměním.

Uchazeč může při přijímací zkoušce dosáhnout maximálně 160 bodů. Pro stanovení pořadí uchazečů, kteří úspěšně splnili podmínky přijímací zkoušky, se použije váženého průměru pořadí (VP) dosažených uchazečem v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Tento vážený průměr se vypočítá ze vztahu:

vzorec_vazeny_prumer.PNG, 6,3kB

fvt_znacka.png, 102kB

Přijímací zkouška na Fakultu vojenských technologií

 

Test studijních předpokladů (SP) je zaměřen na ověření matematických znalostí a dovedností, numerického myšlení a logického uvažování. Test svým obsahem a náročností odpovídá znalostem a dovednostem získaným během středoškolského studia. Test je koncipován jako test s výběrem možností (multiple choice), tzn. u všech úloh uchazeč vybírá jednu z variant odpovědí. Doba trvání testu je 70 minut.

Testem z anglického jazyka (AJ) se prověřuje dovednost čtení s porozuměním, znalost slovní zásoby, gramatiky a dovednost poslechu s porozuměním. Obtížnost testu je na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce (SERR/CEF), případně podle normy NATO STANAG 6001 SLP 1+ - 2 (Standardized Language Profile). Dovednost poslechu s porozuměním je zpravidla testována v místnosti vybavené sluchátkovým rozvodem a samotný test poslechu s porozuměním je koncipován jako test s výběrem možností (multiple choice), tzn. u všech úloh uchazeč vybírá jednu z variant odpovědí. Všechny texty (krátké texty, dialogy nebo monology) uslyší uchazeč dvakrát po sobě. Doba trvání testu je 60 minut.

Uchazeč může při přijímací zkoušce dosáhnout maximálně 160 bodů. Pro stanovení pořadí uchazečů, kteří úspěšně splnili podmínky přijímací zkoušky, se použije váženého průměru pořadí (VP) dosažených uchazečem v jednotlivých částech přijímací zkoušky. Tento vážený průměr se vypočítá ze vztahu:

vzorec_vazeny_prumer.PNG, 6,3kB

fvt_znacka.png, 102kB

Přijímací zkouška na Fakultu vojenského zdravotnictví

 

Studijní program Vojenské všeobecné lékařství

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA do studijního programu Vojenského všeobecného lékařství na FVZ UO probíhá v odpoledních hodinách stejného dne jako přijímací zkouška do studijního programu Všeobecné lékařství na LF UK v Hradci Králové. Informace o termínu, adrese pro zaslání přihlášky, poplatcích, způsobu hodnocení a složení přijímacího řízení na LF UK získáte na internetové adrese http://www.lfhk.cuni.cz/.

Přezkoušení z anglického jazyka má formu testu s 50 otázkami. Za správně zodpovězenou otázku získává uchazeč 1 bod a pro splnění této části přijímací zkoušky musí získat minimálně 25 bodů. Uchazeč vybírá správnou variantu odpovědi z nabídnutých možností, případně písemně formuluje správnou odpověď.

 

Studijní program Vojenské zubní lékařství

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA do studijního programu Vojenské zubní lékařství na FVZ UO probíhá v odpoledních hodinách stejného dne jako přijímací zkouška do studijního programu Zubní lékařství na LF UK v Hradci Králové. Informace o termínu, adrese pro zaslání přihlášky, poplatcích, způsobu hodnocení a složení přijímacího řízení na LF UK získáte na internetové adrese http://www.lfhk.cuni.cz/.

Přezkoušení z anglického jazyka má formu testu s 50 otázkami. Za správně zodpovězenou otázku získává uchazeč 1 bod a pro splnění této části přijímací zkoušky musí získat minimálně 25 bodů. Uchazeč vybírá správnou variantu odpovědi z nabídnutých možností, případně písemně formuluje správnou odpověď.

 

Studijní program Vojenská farmacie

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA do studijního programu Vojenská farmacie FVZ UO probíhá v odpoledních hodinách stejného dne jako přijímací zkouška do studijního programu Farmacie na FaF UK v Hradci Králové. Informace o termínu, adrese pro zaslání přihlášky, poplatcích, způsobu hodnocení a složení přijímacího řízení na FaF UK získáte na internetové adrese http://www.faf.cuni.cz/.

Přezkoušení z anglického jazyka má formu testu s 50 otázkami. Za správně zodpovězenou otázku získává uchazeč 1 bod a pro splnění této části přijímací zkoušky musí získat minimálně 25 bodů. Uchazeč vybírá správnou variantu odpovědi z nabídnutých možností, případně písemně formuluje správnou odpověď.

 

Studijní program Specializace ve zdravotnictví - obor Zdravotnický záchranář

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA do studijního oboru Zdravotnický záchranář na FVZ UO:

  • písemný test z biologie (somatologie)
  • písemný test z anglického jazyka

 

​Maximální počet bodů ​​Minimální počet bodů
Biologie 100 ​​30
Anglický jazyk 50 ​​25
tělesná příprava 50 ​​2
© 2017 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno